Ajankohtaista

Uusi toimipiste

Elokuun lopussa avaamme toimipisteen myös Kempeleeseen palvellaksemme paremmin asiakkaitamme. Toimipisteemme sijaitsee hyvien julkisten liikenneyhteyksien lähettyvillä. Toimipisteemme on ns. kotitoimisto. 

 Yrityksen muistilista vuodelle 2023

    Olemme tähän koonneet yrityksille tärkeitä linkkejä, päivämääriä, raja-​arvoja ja muistutuksia:

Lisäennakko (ilman huojennettua viivästyskorkoa)
– Yksityishenkilöt sekä yhteisöt, joiden tilikausi on päättynyt 31.12.2022.
– Ennakkoa pitää hakea OmaVerossa ennen maksua
31.1.2023
Vuosi-​ilmoitusten yleinen viimeinen palautuspäivä
– Esimerkiksi: Osinkojen vuosi-​ilmoitukset ja vuosi-​ilmoitukset pääomanpalautuksista

 

31.1.2023
Vuosi-​ilmoitus korkotulon lähdeveron alaisista koroista15.2.2023
Vuosi-​ilmoitus pääomatulona verotettavista osakaslainoista24.2.2023
Maatalouden energiaveron palautushakemus
– Yhteisöt (esimerkiksi osakeyhtiöt) ja yhteisetuudet tekevät hakemuksen 4 kk kuluessa tilikauden päättymisestä
28.2.2023
Maataloudenharjoittajat

Yhteisöt 30.4.2023 mennessä

Arvonlisäveron palautushakemus toiseen EU-​maahan vuodelta 202230.9.2023

 Veroilmoitukset

Metsätalouden veroilmoitus (ellet harjoita myös maataloutta tai elinkeinotoimintaa)Aukeaa Omaveroon 13.1.2023
Kiinteistö-​ se maa- ja metsätalousyhtymät28.2.2023
Metsätalouden veroilmoitus, jos palautetaan myös maatalouden tai elinkeinotoiminnan veroilmoitusAukeaa Omaveroon 13.1.2023
Liikkeen-​ ja ammatinharjoittajatAukeaa Omaveroon 13.1.2023
Elinkeinoyhtymät – Ay tai Ky 3.4.2023
Osakeyhtiöt tai muut yhteisöt, jos tilikausi päättynyt 31.12.2022 (4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä) 30.4.2023

 

 Veroilmoitukset oma-​aloitteisista veroista

Kuukausimenettelyssä olevat arvonlisäverovelvolliset12. päivä toimituskuukaudesta kahden kuukauden kuluttua
Kalenterivuosimenettelyssä olevat arvonlisäverovelvolliset28.2.2023
Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitukset (tavaroiden ja palveluiden EU-​myynti)20. päivä toimituskuukautta seuraavana kuukautena

 Tulorekisteri

Maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset, muut ansiotulot, veronalaiset kustannusten korvauksetpalkkatietoilmoitus tulorekisteriin pääsääntöisesti 5 päivän kuluessa maksupäivästä
Verovapaat kustannusten korvaukset, YEL-​yrittäjän omat palkat, rekisteröidyn yhdistyksen maksamat enintään 200 €/kk kertakorvauksetpalkkatietoilmoitus tulorekisteriin viimeistään maksukuukautta seuraavan kuukauden
5. päivä
Kilpailupalkinnot, joiden arvo on enintään
100 € (sekä raha- että tavarapalkinto)
ei ilmoiteta tulorekisteriin
Työnantajan sairausvakuutusmaksun määrä sekä siitä mahdollisesti tehdyt vähennykset. Lisäksi rekisteröidyn työnantajan ilmoitus, jos kuukauden aikana ei ole maksettu palkkojatyönantajan erillisilmoitus maksukuukautta seuraavassa kuussa 5. päivä mennessä

Sosiaalivakuutusmaksut

 Sairausvakuutusmaksut
Työnantajan sairausvakuutusmaksuVakuutetun sairausvakuutusmaksu
 1,53 %**Työntekijän sairaanhoitomaksu 0,60 %
Työntekijän päivärahamaksu 1,36 %*

Niin sanottu minipidätys 1,96 %
tai, jos tulot alle 15 703 euroa vuodessa, silloin 0,60 %

* Jos palkka-​ ja työtulon yhteismäärä jää alle 15 703 euroa vuodessa, päivärahamaksua ei peritä.

* Yrittäjän eläkelain mukaisesti vakuutettujen yrittäjien maksama lisärahoitusosuus on 0,23 %.

** Ei-​YEL/MYEL-​vakuuttamisvelvollisen yrittäjän omalta yhtiöltä tai laskutuspalveluyritykseltä saamasta palkasta ei tarvitse suorittaa työnantajan sairausvakuutusmaksua.

 Työntekijän eläkevakuutusmaksu (TyEL)
Työnantajan TyEL-​maksuTyöntekijän osuus TyEL-​maksusta
Sopimustyönantaja keskimäärin 24,84 %
Tilapäistyönantaja 26,20 %

Sisältää palkansaajalta perittävän osuuden

17–52-​vuotias 7,15 %
53–62-​vuotias 8,65 %
63– -​vuotias 7,15 %

TyEL-​vakuuttamisvelvollisuuden ikärajaan asti
vuonna 1957 tai aikaisemmin syntyneillä 68 vuotta,
vuonna 1958–1961 syntyneillä 69 vuotta ja
vuonna 1962 tai myöhemmin syntyneillä 70 vuotta

Huomaa, että TyEL-​maksuissa on vuodesta 2023 alkaen eläkevakuutusyhtiökohtaisia eroja, kun eläkeyhtiöiden liikekulujen vaikutus (=tehokkuus) eli hoitokustannusosuus huomioidaan kuukausittain maksettavassa vakuutusmaksuissa. Aiemmin hoitokustannus on huomioitu seuraavan vuoden keväällä asiakashyvityksen yhteydessä, asiakashyvitykset perustuvat jatkossa vain työeläkeyhtiön vakavaraisuuteen. Eläkevakuutusyhtiöissä on myös eri asiakasryhmiä, joiden vakuutusmaksuprosentit vaihtelevat.

Työntekijä vakuutetaan TyEL:iin jos kuukausiansio on vähintään 65,26 euroa.

 Yrittäjän eläkevakuutusmaksu (YEL)

YEL-​työtulon alaraja on 8 575,45 euroa vuodessa

YEL-​työtulon yläraja on 194 750 euroa vuodessa

Yrittäjän työtulon alaraja, joka oikeuttaa työttömyysturvaan on 14 088 euroa vuodessa

18–52-​vuotiaan yrittäjän YEL-​maksu24,10 %
53–62-​vuotiaan yrittäjän YEL-​maksu25,60 %
63–67-​vuotiaan vuotiaan yrittäjän YEL-​maksu24,10 %

Aloittava yrittäjä, joka ottaa YEL-​vakuutuksen ensi kertaa, saa YEL-​vakuutusmaksuihin 22 prosentin alennuksen 48 kuukauden ajan (alennus on hyödynnettävissä enintään kahdessa aloittavassa yritystoiminnassa).

 Työttömyysvakuutusmaksu
Työnantajan osuusTyöntekijän osuus
palkkasumma ≥ 2 251 500 euroa vuodessa, 0,50 %
palkkasumma > 2 251 500 € 2,05 %
Lisäksi yritys pidättää palkansaajan osuuden ja tilittää osuuden Työllisyysrahastolle
1,50 %
1,50 %
TyEL-​vakuutettu osaomistaja* 0,74 %

* Osaomistaja on esimerkiksi osakeyhtiössä työskentelevä osakas, joka omistaa 15–30 prosenttia tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa 30–50 prosenttia osakeyhtiön osakkeista tai äänimäärästä.

 Muut työnantajan maksut

 Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin 0,7 prosenttia palkoista, vaihtelee työn tapaturmariskin mukaan
 Ryhmähenkivakuutus keskimäärin 0,07 prosenttia

 Matkakustannusten korvaukset

  Kotimaan päivärahat

Kokopäiväraha (yli 10 tunnin työmatka)48 €
Osapäiväraha (yli 6 tunnin työmatka)22 €
Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden
– vähintään 2 tunnilla
– yli 6 tunnilla
22 €
48 €
Yömatkaraha (vähintään neljä tuntia klo 21–07)15 €

Ateriakorvaus

12 €

 Ulkomaan päivärahat

Britannia73 €Saksa71 €
Lontoo ja Edinburgh77 €Tanska77 €
Kiina82 €Venäjä69 €
Hong Kong92 €Moskova85 €
Latvia69 €Pietari78 €
Liettua68 €Viro72 €
Norja76 €Yhdysvallat92 €
Ranska74 €New York, Los Angeles ja Washington DC100 €
Ruotsi66 €  

Lisää ulkomaiden päivärahakorvauksia löydät Verohallinnon verkkosivuilta

Kilometrikorvaukset

Oman auton käyttö0,53 € / km
Käyttöetuauton käyttö0,14 € / km
Moottoripyörän käyttö0,41 € / km
Korotukset yllä oleviin korvauksiin:
– Henkilöiden kuljettaminen
– Perävaunun kuljettaminen
– Yli 80 kg painavien tai suurten esineiden kuljettaminen
0,04 € / km
0,09 € / km
0,04 € / km

Lisätietoa Verohallinnon verkkosivuilta (kilometrikorvaukset ja korotukset)

Erityisen työntekemispaikan tilapäisyyden aikaraja

Tilapäisen työskentelyn aikaraja erityisellä työntekemispaikalla 3 vuotta

 Verohallinnon päätös vuoden 2023 verovapaista matkakustannusten korvauksista 

 Luontoisetujen verotusarvoja

Matkapuhelinetu20,00 €/kk
Ravintoetu (kun välittömät kustannukset ja niiden arvonlisävero on 8,00–12,70 euroa)8,00 €/ateria
Lounasseteli tai muu ruokailulipuke nimellisarvosta (nimellisarvo enintään 12,70 euroa ja verotusarvo vähintään 8,00 euroa)75 %
Liikunta-​ ja kulttuurietu on verovapaa, jos edun arvo on enintään400 €/vuosi
Työsuhdematkalipun verovapaa osuus enintään
– Joukkoliikenteen osuus työsuhde-​etuna tarjottavasta niin sanotusta liikkumisen palvelupaketista, joka yhdistää tyypillisesti kuukausimaksulla julkisen liikenteen, kaupunkipyörien, taksien, yhteiskäyttöautojen ja muiden liikennemuotojen käytön yhdeksi paketoiduksi kokonaisuudeksi, voidaan lukea työsuhdematkalipuksi.
3 400 €/vuosi
Työsuhdepolkupyörän verovapaa osuus enintään
– Huolto-​ ja korjauskustannusten raha-​arvo on 20 euroa/kk, paitsi sähköavusteisen polkupyörän osalta 30 euroa/kk
– Jos polkupyöräetu on osa liikkumispalvelupakettia, edun raha-​arvo kuukaudessa on euromäärä, jonka vastaava etu maksaisi erikseen tarjottuna
– Joukkoliikenteen henkilökohtaisen matkalipun ja polkupyöräedun verovapaa enimmäismäärä on kuitenkin yhteensä 3 400 euroa/vuosi
1 200 €/vuosi

 Autoetu

Vapaa autoetuIkäryhmä AIkäryhmä BIkäryhmä C
Auton käyttöönottovuosi2021–20232018–2020Ennen vuotta 2018
% auton uushankintahinnasta JA1,4 %1,2 %0,9 %
€ kuukaudessa TAI300 €315 €330 €
€ / km0,20 € / km0,21 € / km0,22 € / km
KäyttöetuIkäryhmä AIkäryhmä BIkäryhmä C
Auton käyttöönottovuosi2021-20232018-2020Ennen vuotta 2018
% auton uushankintahinnasta JA1,4 %1,2 %0,9 %
€ kuukaudessa TAI105 €120 €135 €
€ / km0,07 € / km0,08 € / km0,09 € / km
Vapaassa autoedussa perusarvoon lisättävästä käyttökustannusten osuudesta vähennetään
– kun auton ainoa mahdollinen käyttövoima on sähkö
120 €/kk tai 0,08 €/km
Vapaassa autoedussa perusarvoon lisättävästä käyttökustannusten osuudesta vähennetään
– kun ulkoisesta lähteestä ladattavan auton käyttövoima on sähkö ja bensiini / sähkö ja dieselöljy / metaanista koostuva polttoaine
60 €/kk tai 0,04 €/km
Työsuhdeauton, jonka hiilidioksidipäästöt ovat 0 g/km (täyssähköautot) verotusarvoon määräaikainen verotuki vuosille 2021–2025. Auton tulee olla vuonna 2020 tai sen jälkeen rekisteröity. Huojennus tehdään kuukausikohtaisesta verotusarvosta.170 €
Työsuhdeauton, jonka hiilidioksidipäästöt ovat enintään 100 g/km (esimerkiksi kaasu-​ ja hybridiautot) verotusarvoon määräaikainen verotuki vuosille 2022–2025. Auton tulee olla vuonna 2021 tai sen jälkeen rekisteröity. Koskee autoja, joita ei koske 170 euron (0 g/km) huojennus. Huojennus tehdään kuukausikohtaisesta verotusarvosta.85 €
Oman tai käyttöetuauton lataaminen työnantajan kustantamana työpaikalla tai julkisessa latauspisteessä vuosina 2021–2025 verovapaa etu.0 €/kk
Auton lisävarusteista tehtävä vähennys on vuodesta 2023 alkaen noussut ja on enintään
– Sähköauton latauslaite katsotaan auton lisävarusteeksi autoedun verotusarvoa laskettaessa
1200 €

Verohallinnon päätös vuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista

 

 

 

 Arvonlisäverot ja korot

 Arvonlisävero

Yleinen verokanta24 %
Elintarvikkeet, rehut, ravintola-​ ja ateriapalvelut14 %

Kirjat, sanoma-​ ja aikakauslehdet, sähköiset julkaisut, lääkkeet, liikuntapalvelut, kulttuuri-​ ja viihdetilaisuudet, henkilökuljetukset, majoituspalvelut, tekijän taide-​esineiden myynti ja kaikkien taide-​esineiden maahantuonti ja tekijänoikeuskorvaukset

Sähkön myynnin arvonlisävero 1.12.–30.4.2023

10 %
Henkilökuljetukset 1.1.–30.4.20230 %

 Korko

Peruskorko (1.1.–30.6.2022)2,5 %
Yleinen viivästyskorko (1.1.–30.6.2022)9,5 %
Verotuksen korkoja 
Viivästyskorko
Lasketaan yhteisöjen, yhteisetuuksien ja henkilöiden ennakoiden ja jäännösveron
maksuviivästyksiin sekä oma-​aloitteisten verojen viivästyksiin
7 %
Viivekorko
Lasketaan eräiden maksuunpantujen verojen maksuviivästyksissä
9,5 %
Huojennettu viivästyskorko
Lasketaan yhteisöjen, yhteisetuuksien ja henkilöiden jäännösveroon verovuoden
päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä lähtien
2 %
Palautuskorko0,5 %
Hyvityskorko oma-​aloitteisille veroille0,5 %
IMG_4924.sanna

Kirjanpito Eksakti on Suomen Taloushallintoliiton jäsen

Olen eilen saanut virallisesti toimistooni Suomen Taloushallintoliiton Auktorisoidun tilitoimiston hyväksymisen. (pienimuotoiset juhlat järjestän lomien jälkeen) Tästä haluankin kiittää kaikkia Teitä Arvoisat asiakkaani, olette se syy miksi tätä työtäni rakastan ja haluan koko ajan kehittyä entistä paremmaksi. Olen kiitollinen, että juuri Te olette asiakkaitani ja arvostatte työtäni. Lämmin ja nöyrä kiitos saadusta luottamuksestanne.

Suomen Taloushallintoliitto on siis tarkastanut toimintani ja työni jäljen sekä haastatellut minut ja tilitoimistotarkastajan lausunto oli seuraava: Teet asiakastyötä hyvällä ammattietiikalla. Asiakkaille tehdään selväksi mitkä ovat lakisääteiset velvoitteet ja ikävätkin asiat nostetaan puheeksi. Uskon että olet arvostettu paikkakunnallasi ja ammattitaitosi näkyi tarkastamani työn jäljestä ja tuli esille keskusteluissammekin.

 

Sanna Manninen

BA, KLT, Taloushallinnon asiantuntija, palkanlaskija