TILITOIMISTOPALVELUT

Kirjanpitäjän
monet roolit

Tänä päivänä valtaosa yrityksistä on sähköistänyt taloushallinnon kokonaan tai osittain. Tästä huolimatta myös paperikirjanpidon hoitaminen onnistuu.

Palkanlaskennan ja kirjanpidon ohella asiantuntijapalveluiden merkitys korostuu ja näkemykseni mukaan kirjanpitäjän tulee toimia yrittäjän kumppanina ja nostaa asioita esille proaktiivisesti.

Kirjanpitäjä toimii parhaimmillaan yrityksen taloushallinnon osastona hoitaen mm. laskutukset, reskontrat, matkalaskut, palkanmaksut, tarvittavat ilmoitukset ja alv-tilitykset.

Tämän lisäksi asiantuntijapalveluita tarvitaan usein yritysjärjestelyiden, budjetoinnin, rahoitusten suunnittelun ja järjestämisen sekä verotuksen optimoinnin merkeissä.

 

Sähköinen taloushallinto

Kustannustehokkaat sähköiset ratkaisumme säästävät aikaa, paperia ja hermoja. Käytössämme on Visma Solutions Oy:n Netvisor ohjelmisto, joka on muista järjestelmistä riippumaton, selainkäyttöinen sovelluspalvelu, joka mahdollistaa työnteon ajasta ja paikasta riippumatta. Ohjelman avulla taloushallinnon vastuualueiden jakaminen tilitoimiston ja asiakkaan välillä on joustavaa ja helppoa. Päämääränä paperiton kirjanpito

Sähköisen taloushallinnon osa-alueet on mahdollista hoitaa sähköisesti:

Palkanlaskenta

Kirjanpidon lisäksi laskemme useilla eri toimialoilla toimivien yhtiöiden palkkoja. Palkkoihin erikoistunut kirjanpitäjä huolehtii palkat maksuun ajallaan ja oikein laskettuna sekä kirjanpitoon oikein siirrettynä.

 

Palkanlaskentapalvelumme sisältää:

Kirjanpito-
palvelut

Kirjanpito tehdään sopimuksen mukaisella syklillä. Palvelun tuotoksena asiakkaamme saavat halutessaan tilinpäätöstasoisen kirjanpidon ja raportit sopimuksen mukaisesti laadittuna. Raporttien informaatio tukee asiakkaan päätöksentekoa.

Kirjanpitopalvelumme sisältää:

Asiantuntija-
palvelut

Yritysten elinkaariin kuuluu erottamattomana osana tilanteita, jolloin tarvitaan erityistä asiantuntemusta rahoituksen, verotuksen tai yhtiöjärjestelyiden osalta.